Ons zorgteam

ONS ZORGTEAM STAAT IN VOOR:

 • het ondersteunen en begeleiden van onze kinderen: een luisterend oor aanbieden;
 • luisteren naar kinderen en hun ouders;
 • leer – en studieproblemen bij kinderen onderzoeken en begeleiden;
 • opvolgen van zorgmaatregelen;
 • overleg met het CLB;
 • overleg met de klasleerkrachten en de directeur over de leerlingen;
 • vormen van een schakel tussen leerlingen onderling, leerlingen en ouders, leerlingen en klasleerkrachten;
 • coördinatie van de verschillende activiteiten rond sociale vaardigheden en welbevinden;
 • werken aan participatie en motivatie van de kinderen in het hele schoolgebeuren;
 • leerlingen inlichten en voorbereiden bij hun overstap van het zesde leerjaar naar het eerste leerjaar van de eerste graad SO;
 • kinderen helpen met leren kiezen.