Pedagogische raad

Maandelijks komen de directie en een team van leerkrachten samen om het dagelijks beleid te bespreken en bij te sturen, de knelpunten te analyseren, nieuwe suggesties te doen. Er wordt samen gezocht om het opvoedingsproject in het schoolwerkplan te realiseren.
Zij zoekt oplossingen die het evenwicht dienen te bewaren tussen praktische dingen, het pedagogisch project en de toebedeelde middelen.
Zij kan voor het uitvoeren en organiseren van taken een beroep doen op collega’s in de verschillende werkgroepen.
De pedagogische raad is een denktank waarin langetermijnvisies worden ontwikkeld i.f.v. het schoolbeleid.

Vanuit de pedagogische raad worden afspraken gemaakt, die telkens besproken worden tijdens de personeelsvergaderingen.

De pedagogische raad bestaat uit alle leden van het schoolteam, die in een vaste groep maandelijks samenkomt. Iedere groep is vertegenwoordigd door één leerkracht uit ieder leerjaar.

Er bestaan daarnaast 6 werkgroepen:

  • Werkgroep ‘Rekenen doen we zo’
  • Werkgroep ‘Digitaal Wijs’
  • Werkgroep ‘Sport en gezondheid’
  • Werkgroep ‘Het goede doel’
  • Werkgroep ‘Branding en communicatie’
  • Werkgroep ‘Evenementen’

Elke werkgroep heeft minstens 1 vertegenwoordiger in de pedagogische raad. Op die manier is iedereen sterk vertegenwoordigd en kunnen we onze expertise en ervaringen versterken en delen met elkaar. Iedereen wordt zo maximaal betrokken.