Afzetten en ophalen van uw kinderen (lager)

  • Ouders/grootouders begeleiden hun kinderen uit het lager ’s morgens tot aan de schoolpoort aan de Galgenbergstraat. Deze ingang is toegankelijk vanaf 8 uur. Ouders/grootouders mogen het schoolterrein (nog) niet betreden.
  • Afhalen van onze leerlingen wordt gespreid. De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar worden afgehaald aan het fietsenpoortje in de dreef. De leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar worden afgehaald aan de hoofdingang aan de Galgenbergstraat. Al onze leerlingen worden tot aan de schoolpoort (hoofdingang of fietsenpoortje) begeleid door hun klasleerkracht.
  • Ouders/grootouders, van kinderen die ’s morgens en/of ’s avonds gebruik maken van de opvang, brengen en halen hun kinderen via de ingang aan de Rozenlaan.