Schoolmateriaal en omgeving

De leer – en werkboekjes mogen door de kinderen gratis gebruikt worden. Verbruiksmateriaal (zoals schriften, kopieën, …) worden zoveel mogelijk kosteloos verstrekt (zie ook schoolreglement).

We dringen er echter wel op aan dat alle materialen en boeken met zorg en orde gebruikt worden. Beschadigde en verloren materialen en boeken worden aangerekend op de schoolfactuur. Het breken van vensters, deuren en anderevoorwerpen van de school valt ten laste van de persoon die de schade veroorzaakt. (zie ook schoolreglement)