Schoolrestaurant

In onze school eten kinderen in het schoolrestaurant.
Hier serveren we dagelijks verzorgde, gezonde, warme maaltijden tegen zeer democratische prijzen:

Volledige maaltijd kleuters € 3,10
Volledige maaltijd lager schoolkind € 3,60
Soep € 0,60

Bij de maaltijden krijgen de leerlingen gratis water aangeboden. Wij verkopen geen frisdranken op school. Het gebruik van de refter is GRATIS.
Indien u uw kind wenst in te schrijven voor de warme maaltijd, vragen wij u om de dagen aan te duiden via het bestelformulier. Wanneer u warme maaltijd besteld, worden de maaltijden gereserveerd voor het hele schooljaar.

Indien u de maaltijden wenst te wijzigen of wenst op te zeggen, vragen wij u vriendelijk om dit voor iedere 15de van de maand door te geven via rekenplichtige@tenberge.be
Bij ziekte of afwezigheid van uw kind neemt u voor 8.30u contact op met het secretariaat, zodat we de warme maaltijd kunnen annuleren.

Ook dit schooljaar werken we – op niveau van de Scholengroep (met Agape) samen.
De facturatie van de warme maaltijden en soep zal gebeuren via de schoolfactuur.