Schoolbenodigdheden

Handboeken, werkboeken, woordenboeken, schrijf- en knutselmateriaal, kopieën, toegang en gebruik van het digitaal platform Smartschool, … worden door de school gratis aangeboden aan alle kinderen/ouders. Gebruiksmateriaal wordt door de school ter beschikking gesteld.

Een boekentas dient door de ouders zelf te worden aangeschaft. Je eigen pennenzak van thuis meebrengen naar school mag, maar is niet verplicht.

De school bezorgt samen met het eindrapport een nieuwsbrief waarbij de specifieke schoolbenodigdheden voor het volgende schooljaar worden vermeld.