Troeven

Onze school:

  • is gelegen in een bosrijke omgeving met veel ruimte waarin ieder kind vrijuit kan ontdekken, leren en spelen;
  • heeft een brede zorgomkadering en een persoonlijke huiswerkbegeleiding op maat van ieder kind;
  • werkt met hedendaagse methoden en didactieken voor wiskunde, taal en wereldoriëntatie;
  • zet zich in om alle leerlingen te begeleiden in hun groei naar digitale zelfstandigheid;
  • organiseert een eigen voor- en naschoolse opvang op het schooldomein.