Leefregels opvang

  • De richtlijnen van de begeleid(st)er van de opvangklas dienen ten allen tijde gevolgd te worden.
  • Indien een leerling zich storend gedraagt, volgt de volgende ordemaatregel: tijdelijke of definitieve schorsing uit de opvangklas.
  • De leerling mag de opvangklas niet verlaten zonder de uitdrukkelijke toelating van de begeleid(st)er.
  • Indien een leerling vroegtijdig of alleen de opvang dient te verlaten moet dit schriftelijk via de schoolagenda door de ouders worden aangevraagd.
  • De leerling valt onder de hoede van de ouders, grootouders of voogd bij het verlaten van de opvangklas. De ouders, grootouders of voogd dragen vanaf dat ogenblik dan ook de volledige verantwoordelijkheid.
  • De uurregeling dient door de ouders, grootouders of voogd strikt gerespecteerd te worden.