Ik ben afwezig

Kleuter
Iedere 5-jarige moet minstens 290 halve dagen op school zijn, al is de maximale aanwezigheid in het belang van de ontwikkeling van uw kind het streefdoel.

Elke afwezigheid op school dient gerechtvaardigd te worden.

Het geijkt document ontvangt u bij de aanvang van het nieuwe schooljaar.
Het bevat 4 strookjes waarmee een korte afwezigheid wegens ziekte kan gewettigd worden (max. 3 dagen en slechts 4x per jaar). Ze worden afgegeven aan de klasleerkracht. Vanaf de 5de keer is een medisch attest vereist.

Is een 5-jarige geen 290 halve dagen aanwezig? Dan beslissen de klassenraden kleuter- en lager onderwijs of hij mag instappen in het lager onderwijs.

Is uw kind jonger dan 5 jaar, net zoals bij oudere leerplichtigen, beslist de directie welke afwezigheden aanvaardbaar zijn (bijvoorbeeld voor logopedie of kinesitherapie), maar afwezigheidsattesten zijn niet nodig.

In geval van afwezigheid vragen wij aan u om de leerkracht hierover te informeren of het secretariaat telefonisch te verwittigen voor 8.30u .

Lager
De reglementering i.v.m. afwezigheden wordt uitgebreid beschreven in het schoolreglement.

Elke afwezigheid op school dient gerechtvaardigd te worden.
Het geijkt document (vindt u terug in de schoolagenda) bevat 4 strookjes waarmee een korte afwezigheid wegens ziekte kan gewettigd worden (max. 3 dagen en slechts 4x per jaar). Ze worden afgegeven aan de klasleerkracht. Vanaf de 5de keer is een medisch attest vereist.

Voor elke afwezigheid wegens ziekte van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is een medisch attest, uitgereikt door een arts, verplicht.

Indien de leerling voor een langere periode gewettigd afwezig is, zal de school alles in het werk stellen om de leerachterstand tot een minimum te beperken.
Aarzel niet om de directie te contacteren wanneer er problemen zijn. Wij kunnen samen naar oplossingen zoeken.

Andere redenen van afwezigheden: zie schoolreglement.

In geval van afwezigheid vragen wij aan u om de leerkracht hierover te informeren of het secretariaat telefonisch te verwittigen voor 8.30u .

Kinderen die vaak afwezig zijn, lopen risico op een ernstige leerachterstand.