Frigofiche

De frigofiche heeft u een praktisch overzicht over onze bereikbaarheid, uurregeling kleuter en lager, belangrijke data en vakantieregeling gedurende het schooljaar.
Deze fiche bewaart u thuis op een zichtbare plaats. Onze school bezorgt alle (plus)ouders een papieren versie.

Frigofiche Ten Berge Kleuter 2021 2022

Frigofiche Ten Berge Lager 2021 2022