Beweging op school

Alle leerlingen op onze school krijgen 2 lesuren lichamelijke opvoeding.

Juf Tamara en meester Michaël zijn de experts die onze kleuters en onze leerlingen van de lagere school voldoende laten bewegen.

Door de medische wereld wordt met zorg gewezen op de achteruitgang van de lichamelijke conditie van de kinderen en op het behoud van de lessen lichamelijke opvoeding. Daarom vragen wij de ouders – in het belang van hun kind – ondoordacht naar een vrijstelling te grijpen. Leerlingen die om medische redenen tijdelijk van de lessen lichamelijke opvoeding vrijgesteld zijn, dienen wel in de les aanwezig te zijn en een aangepaste taak i.v.m. sport, hygiëne, … te maken. Wanneer de school sportactiviteiten organiseert tijdens de normale lesuren (sportdag – sportweek) worden deze door iedereen bijgewoond. Wie een medisch attest kan voorleggen, zal een vervangtaak krijgen en op school aanwezig zijn.

Benodigdheden L.O. : turnzak, turnpantoffels, een zwarte of blauwe short en een T-shirt bedrukt met het logo van de school. Een T-shirt van onze school wordt u te koop aangeboden voor € 10.

Zwemmen wordt één jaar gratis aangeboden in het zesde leerjaar. Een zwembeurt (lesgevers + busvervoer) kost voor een kleuter €2 en voor een kind uit het lager €3.

Deze onkosten worden verrekend binnen de maximumfactuur. Het zwemprogramma wordt meegedeeld via het themabriefje bij de kleuters en in de schoolagenda van uw kind.