Ons opvoedingstraject in 10 puntjes

Als school vinden wij het belangrijk om naast kwalitatief onderwijs, ook de opvoeding van de leerling centraal te stellen waarbij de waarden van het GO! opgenomen worden in ons pedagogisch traject. Daarom vragen wij aan de ouders hun bijzondere medewerking.

 1. Als school respecteren we het ‘uniek zijn’ van elk kind.
 2. We streven naar een harmonische ontwikkeling in de totale ontplooiing van de kinderen.
  Hoofd, hart en handen zijn alle 3 noodzakelijk om deze doelstelling te realiseren.
 3. We vormen sociaal-voelende mensen.
 4. We bieden kwalitatief sterk onderwijs aan, aangepast aan de nieuwe leerplannen en rekening houdend met de eindtermen.
 5. We leveren een passende bijdrage om onze kinderen te begeleiden in hun groei naar zelfstandigheid.
 6. Onze school heeft als doel, een venster te zijn van de hedendaagse digitale omgeving waarbij de kinderen kunnen omgaan met de technologische vooruitgang en de ICT-wereld.
 7. Als school vinden wij het belangrijk om een nauwe samenwerking te hebben met andere participanten: het oudercomité, de Schoolraad, het CLB, de leesouders, …
 8. Sportiviteit en kunstzinnigheid zijn zaken die we zoveel mogelijk aanmoedigen.
 9. Oog voor het milieu en een gezonde levenshouding, dragen we hoog in het vaandel
 10. Wij willen samen school maken. Het is onze grootste opdracht alle kinderen en leerkrachten in een aangenaam en positief schoolklimaat te begroeten. Als kinderen graag naar school komen, zijn we al voor een groot deel geslaagd in onze opdracht.