Schoolvisie

1. HART – HOOFD – HANDEN
2. Actief werken aan positieve toekomstperspectieven!

Geïnspireerd op de zeven pijlers van het pedagogisch project van het GO willen wij onze leerlingen grensoverschrijdend opvoeden. Vanuit een rijke ervaring willen wij hun zoekende geest, sociale bewogenheid en aandacht voor natuur, schoonheid, kunst en cultuur aanscherpen.

Door middel van nieuwe technologieën willen we de jeugd voorbereiden op de informatie – en communicatiemaatschappij van de 21ste eeuw. Kennis, zelfstandig en kritisch denken, solidariteit, wereldwijde openheid, relatiebekwaamheid en zingeving, betrokkenheid tot de
school en de schoolgemeenschap en openstaan tot levenslang leren zijn troeven die we als directie, leerkrachtenteam, secretariaat en opvoedend personeel aan jonge kinderen willen meegeven.

In nauwe samenwerking met ouders, leerlingen, CLB en de socio-economische gemeenschap proberen we de school te maken tot een plaats van leerrijke ervaringen en toffe ontmoetingen, waar kinderen zich thuis voelen en stapje voor stapje aan hun toekomst bouwen.

Leren leren krijgt concreet vorm in interactieve lesvormen waar de juf coach wordt, zelfstandig werk, teamwork, gebruik van internet en multimedia, pedagogische en didactische activiteiten.

Leren leven is een uitdaging die we niet uit de weg gaan: themadagen, speelklasje, geïntegreerde werkperiodes,… zijn zovele inrijpoorten naar sociale vaardigheden, flexibiliteit, engagement, verdere studies en een gelukkig leven.