Schoolraad

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom zal de directeur bij elke vergadering een stand van zaken geven.

Strategische keuzes van de school, bv. rond jaarthema’s, specifieke pedagogische activiteiten enz. komen hier aan bod.

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. De schoolraad komt 4 keer per jaar samen.

De schoolraad bestaat uit:

  • Dhr. Michaël De Nul (voorzitter)
  • Mevr. Callens Charlotte (ouder)
  • Mevr. Cindy Van Den Bremt (ouder)
  • Dhr. Sven Possé (ouder)
  • Dhr. Nils Van Hauwe (ouder)
  • Mevr. Kristel De Backer (leerkracht)
  • Mevr. Greetje De Smet (leerkracht)
  • Mevr. Kathy Braeckman (leerkracht)
  • Mevr. Joke Van Opdenbosch (directeur)

Samenstelling schoolraad van 1.04.2021 tot 31.03.2025

Het mandaat van een schoolraad en haar leden loopt steeds over 4 jaar. Aan het einde wordt een nieuwe schoolraad samengesteld voor de volgende periode. Vanzelfsprekend kunnen leden in de loop van een mandaat wel vervangen worden, bv. als ze geen deel meer uitmaken van de betreffende geleding.