Aangezien “samen school maken” iets is wat nooit af is, werkt een enthousiaste groep leerkrachten samen met de directeur aan het pedagogisch beleid van de school. Vanuit dit beleid willen wij een blijvend antwoord bieden op de maatschappij van morgen en een dynamisch proces op gang brengen dat ervoor zorgt dat de hoogstaande kwaliteit van ons onderwijs blijvend wordt bijgestuurd. Onze leerlingen staan centraal in dit proces. We vertrekken hierbij vanuit analyse van objectieve gegevens en observatie om onze interne kwaliteitszorg voortdurend te versterken. 

Er bestaan daarnaast 5 werkgroepen

Werkgroep ‘Ysbergrekenen’

Werkgroep ‘Evaluatie’

Werkgroep ‘Sport en gezondheid’

Werkgroep ‘Het goede doel’
Werkgroep ‘Evenementen’

Elke werkgroep heeft minstens 1 vertegenwoordiger in de pedagogische raad. Op die manier is iedereen sterk vertegenwoordigd en kunnen we onze expertise en ervaringen delen met elkaar en versterken. Iedereen wordt zo maximaal betrokken.

Pedagogische Raad