Volgende leerlingen vertegenwoordigen alle kinderen via de leerlingenraad 2020 – 2021:

L3: Tille en Miel

L4: Arthur en Tara

L5: Remy en Guillaume

L6: Samuel en Arne

De verkozenen van vorig schooljaar blijven, zoals ons intern reglement het bepaalt, ook nog een jaar op post: Odette, Sen, Maite, Ferre, Nio en Lore.

Begeleidende leerkrachten: meester Thibaut en juf Lieke

Doelstelling

♥ Omdat het uitermate belangrijk is dat kinderen gericht leren nadenken en verstandig leren argumenteren, krijgen onze leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar de kans om te zetelen in de leerlingenraad van onze school. Elk leerjaar kan 2 vertegenwoordigers afvaardigen. Deze worden verkozen door alle leerlingen van onze lagere school. Eerst worden er in alle klassen voorverkiezingen gehouden, vervolgens krijgen de leerlingen 2 weken om campagne te voeren.

♥ De vertegenwoordigers van elke klas vergaderen op regelmatige tijdstippen (maandelijks) en kunnen voorstellen doen, problemen bespreken, samen naar oplossingen zoeken, ideeën aanreiken om verbeteringen op school aan te brengen, leuke activiteiten bespreken.

♥ Wij willen een basisschool maken waar het aangenaam vertoeven is voor alle kinderen en het volledige schoolteam.

 

Visie

♣ Actief zijn binnen de leerlingenraad wil onder andere zeggen: voorstellen formuleren, compromissen sluiten, medeleerlingen motiveren, projecten uitwerken,samen met anderen en in overleg,  school maken, maar ook ervoor zorgen dat iedereen zich goed kan voelen.

♣ De leerlingenraad vertrekt best van concrete problemen waarmee kinderen zitten. Wat niet betekent dat de leerlingenraad mag verwateren tot een klachtenbank maar kleine klachten kunnen voor leerlingen een drijfveer zijn om tijd en energie te spenderen aan een leerlingenraadwerking. Pas na het oplossen van problemen kan men kinderen mobiliseren voor grotere plannen.

♣ De eerste vergaderingen moeten de leerlingen vooral leren vergaderen.

♣ De leerlingenraad is een organisatie waarbinnen leerlingen vakoverschrijdende doelstellingen met betrekking tot sociale vaardigheden zoals competenter worden, communicatieve vlotheid, zorg dragen voor relaties en in een groep probleemoplossend werken kunnen verwerven. Ook de opvoeding tot burgerzin kan in de werking van de leerlingenraad een plaats krijgen.

Leerlingenraad 2020 – 2021