De verkiezingen voor de nieuwe leerlingenraad gaan door op maandag 11 oktober 2021.
Onze leerlingen zullen dit schooljaar een promofilmpje opnemen met als doel hun troeven uit te spelen.
Op dinsdag 18 oktober zal de directeur om 8.30u de uitslag bekend maken.

We wensen al onze kandidaten veel succes!

De voorgestelde basisverhouding
Leerlingenraad 2021-2022
3de leerjaar : 2 leerlingen
Aster Meesens en Ada Mertens
4de leerjaar : 4 leerlingen
Tille Vandersnickt, Miel Dierickx, Lotte Van Impe,
5de leerjaar : 4  leerlingen
Arthur Possé, Dilara Özcan, Tara Meesens, Aijaz Hatipoglu
6de leerjaar : 4 leerlingen
Remi Maris, Guillaume Casaer, Kiara Coppieters, Elias Pieters

Begeleidende leerkrachten: juf Sylvie (NCZ) en juf Chelsey (L4B)

Doelstelling

Omdat het uitermate belangrijk is dat kinderen gericht leren nadenken en verstandig leren argumenteren, krijgen onze leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar de kans om te zetelen in de leerlingenraad van onze school. Elk leerjaar kan 2 vertegenwoordigers afvaardigen. Deze worden verkozen door alle leerlingen van onze lagere school. Eerst worden er in alle klassen voorverkiezingen gehouden, vervolgens krijgen de leerlingen 2 weken om campagne te voeren.

♥ De vertegenwoordigers van elke klas vergaderen op regelmatige tijdstippen (maandelijks) en kunnen voorstellen doen, problemen bespreken, samen naar oplossingen zoeken, ideeën aanreiken om verbeteringen op school aan te brengen, leuke activiteiten bespreken.

♥ Wij willen een basisschool maken waar het aangenaam vertoeven is voor alle kinderen en het volledige schoolteam.

 

Visie

♣ Actief zijn binnen de leerlingenraad wil onder andere zeggen: voorstellen formuleren, compromissen sluiten, medeleerlingen motiveren, projecten uitwerken, samen met anderen en in overleg,  school maken, maar ook ervoor zorgen dat iedereen zich goed kan voelen.

♣ De leerlingenraad vertrekt best van concrete problemen waarmee kinderen zitten. Wat niet betekent dat de leerlingenraad mag verwateren tot een klachtenbank maar kleine klachten kunnen voor leerlingen een drijfveer zijn om tijd en energie te spenderen aan een leerlingenraadwerking. Pas na het oplossen van problemen kan men kinderen mobiliseren voor grotere plannen.

♣ De eerste vergaderingen moeten de leerlingen vooral leren vergaderen.

♣ De leerlingenraad is een organisatie waarbinnen leerlingen vakoverschrijdende doelstellingen met betrekking tot sociale vaardigheden zoals competenter worden, communicatieve vlotheid, zorg dragen voor relaties en in een groep probleemoplossend werken kunnen verwerven. Ook de opvoeding tot burgerzin kan in de werking van de leerlingenraad een plaats krijgen.