Fotogalerij
Onze foto's kan je bekijken op onze facebook-pagina

Onze leerlingen en leerkrachten onderschrijven het gezamenlijk pestactieplan. Hieronder lees je alvast de belangrijkste punten … De algemene week tegen pesten start vrijdag 21 februari 2014.

1. Het versterken van de sociale vaardigheden.

Ø voor zichzelf leren opkomen

Ø vlot functioneren in een groep

Ø keuzes leren maken

Ø samen spelen

Ø meningen respecteren

Ø leren omgaan met ruzies

2. Aandacht hebben voor de eigen gevoelens en voor die van de anderen.

Ø het leren verwoorden van gevoelens, ook die van onmacht en woede

3. Een positief schoolklimaat creëren.

Ø het aanmoedigen en belonen van gewenst gedrag

Ø duidelijke klasafspraken maken

Ø gespreksmomenten organiseren waarbij elke leerling aan bod komt

Ø het accepteren van elk kind zoals het is en beluisteren wat het nodig heeft om zich goed te voelen

4. Het verhogen van de betrokkenheid van elk kind.

Ø kinderen die zich minder goed thuis voelen op de speelplaats toch stimuleren om vriendjes te maken

Ø het aanbieden van rustige speelhoeken

Ø zinvolle invulling van de middagpauze door het aanbieden van gezelschaps- en andere spellen

5. Een oplossingsgerichte aanpak van het pestprobleem.

Ø slachtoffers en omstanders voelen zich veiliger bij een niet-bestraffende aanpak

Ø kiezen voor een methode die het pesten stopt en ervoor zorgt dat iedereen er gauw weer bij hoort

Comments are closed.