HOOFD – HART – HANDEN

Ons opvoedingsproject in 10 puntjes

 • Onze school wil een school zijn waar het uniek zijn van elk kind gerespecteerd wordt.
 • We streven naar een harmonische ontwikkeling van de totale ontplooiing van onze kinderen. Hoofd, hart en
  handen zijn alle 3 even noodzakelijk om deze doelstelling te kunnen realiseren.
 • Onze school wil een school zijn waar sociaalvoelende mensen gevormd worden.
 • Onze school wil kwalitatief sterk onderwijs bieden, aangepast aan de nieuwe leerplannen en rekening houdend met de eindtermen.
 • Onze school wil een passende bijdrage leveren om de kinderen te begeleiden in hun groei naar zelfstandigheid.
 • We willen de kinderen vertrouwd maken met de technologische vooruitgang en de computerwereld.
 • Onze school wil een school zijn die open staat met andere participanten … het oudercomité, de schoolraad, het CLB, de leesouders, …
 • Onze school wil een sportieve en kunstzinnige school zijn.
 • Onze school heeft oog voor het milieu en een gezonde levenshouding.
 • Wij willen samen school maken. Het is onze grootste opdracht alle kinderen en leerkrachten in een aangenaam en positief schoolklimaat te  begroeten. Als kinderen graag naar school komen zijn we al voor een groot deel geslaagd in onze opdracht.

De directeur en het schoolteam