Onze kinderen worden in de eerste plaats begeleid door de klasleerkrachten, alle betrokken teamleden en ons zorgteam onder leiding van zorgcoördinator Thibaut De Backer.

VISIE LEERLINGBEGELEIDING

 • In onze school staat het kind centraal.
  De slogan “Een kwestie van wijsheid, geduld en heel veel liefde…”. vat samen hoe we omgaan met de leerlingen en de ouders op onze school.
 • De leerlingenbegeleiding vertrekt vanuit de mogelijkheden van het kind.
  Remediëren en begeleiden worden opgebouwd vanuit de kennis en de vaardigheden van het kind. Tijdens dit proces houden we rekening met de individuele interesses en talenten van het kind en met wat het kind zelf aangeeft en denkt.
 • Omgaan met anderen en verantwoord sociaal gedrag is een prioriteit in de leerlingenbegeleiding.
  Wij stimuleren de sociale vaardigheden, die de kinderen toelaten om als evenwichtige en verantwoordelijke personen te functioneren in de maatschappij.
 • Het welbevinden van de kinderen en een veilige leeromgeving zijn de beste voorwaarden voor een geslaagd begeleidingsproces.
  Wij engageren ons ervoor dat het kind zich goed voelt op school en vooral in de klas. Kinderen kunnen steeds terecht bij de leerkrachten, zorgcoördinator, directie en/of klasgenootjes.
 • De ouders zijn volwaardige partners in het proces van leerlingenbegeleiding.
  Wij streven naar een constructieve samenwerking met de ouders. In dit proces kunnen de ouders ook gespecialiseerde ondersteuning krijgen. (Pixel, CLB, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, Opvoedingswinkel en andere deskundigen). De achtergrond en de thuissituatie van het kind zijn belangrijke factoren in dit begeleidingsproces.

ONS ZORGTEAM STAAT IN VOOR:

 • het ondersteunen en begeleiden van onze kinderen: een luisterend oor aanbieden;
 • luisteren naar kinderen en hun ouders;
 • leer – en studieproblemen bij kinderen onderzoeken en begeleiden;
 • opvolgen van zorgmaatregelen;
 • overleg met het CLB;
 • overleg met de klasleerkrachten en de directeur over de leerlingen;
 • vormen van een schakel tussen leerlingen onderling, leerlingen en ouders, leerlingen en klasleerkrachten;
 • coördinatie van de verschillende activiteiten rond sociale vaardigheden en welbevinden;
 • werken aan participatie en motivatie van de kinderen in het hele schoolgebeuren;
 • leerlingen inlichten en voorbereiden bij hun overstap van het zesde leerjaar naar het eerste leerjaar van de eerste graad SO;
 • kinderen helpen met leren kiezen.

CENTRUM VOOR LEERLINGBEGELEIDING (CLB GO! Dender)

Het CLB is een dienst waar leerlingen, ouders , leerkrachten voor begeleiding, hulp en informatie terecht kunnen.
In een CLB werken onder andere maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, verpleegsters, …
Ouders en leerlingen die vragen hebben of die informatie, advies of raad wensen, kunnen contact opnemen met het CLB. Zij oriënteren vooral kinderen naar de meest passende studierichting/onderwijsvorm of begeleiden kinderen met gedragsstoornissen. Er kunnen ook andere aspecten zijn die om aandacht vragen: slapeloosheid, groeistoornissen, voortdurend ruzie in de klas, enz…
Het CLB zal zoveel mogelijk hulp bieden, maar zij kunnen spijtig genoeg niet alle problemen oplossen. Bij ernstige problemen verwijzen ze door naar andere, meer gespecialiseerde diensten.
Onze school werkt nauw samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Contact
Zonnestraat 25
9300 Aalst
Tel: 053/60.32.80
directie@clbaalst.be

Directeur
Deborah Van Humbeeck

Openingsuren
maandag van 8.30u tot 12u en van 13u tot 19u.
dinsdag t.e.m. vrijdag van 8.30u tot 12u en van 13u tot 16.30u.
zaterdag en zondag – gesloten