Onze kinderen worden in de eerste plaats begeleid door de klasleerkrachten, alle betrokken teamleden en ons zorgteam onder leiding van zorgcoördinator Martine Van Hecke.

Ons zorgteam staat in voor:

 • het ondersteunen en begeleiden van onze kinderen: een luisterend oor aanbieden;
 • luisteren naar kinderen en hun ouders;
 • leer – en studieproblemen bij kinderen onderzoeken en begeleiden;
 • opvolgen van zorgmaatregelen;
 • overleg met het CLB;
 • overleg met de klasleerkrachten en de directeur over de leerlingen;
 • vormen van een schakel tussen leerlingen onderling, leerlingen en ouders, leerlingen en klasleerkrachten;
 • coördinatie van de verschillende activiteiten rond sociale vaardigheden en welbevinden;
 • werken aan participatie en motivatie van de kinderen in het hele schoolgebeuren;
 • leerlingen inlichten en voorbereiden bij hun overstap van het zesde leerjaar naar het eerste leerjaar van de eerste graad SO;
 • kinderen helpen met leren kiezen.

Huiswerkbegeleiding

Voor heel wat kinderen vormt huiswerk geen probleem. Ze komen thuis en maken taken en leren hun lessen. Bij andere kinderen verloopt het niet zo vlot: ze hebben een minder goede werkhouding of weten niet precies hoe ze een taak of les moeten aanpakken.

Huiswerkbegeleiding kan nodig zijn voor zeer uiteenlopende redenen:

 • het ene kind heeft het moeilijk met plannen, leren en huistaken aanpakken
 • een ander kind is thuis te snel afgeleid door muziek, een kleine broer of zus of andere elementen
 • een kind kan nood hebben aan de mogelijkheid om vragen te stellen op het moment dat hij/zij bezig is aan het huiswerk
 • een ander kind vindt het prettig huiswerk te maken onder begeleiding van leerkrachten wanneer de ouders nog uit werken zijn.

Kinderen die nood hebben aan huiswerkbegeleiding, worden in overleg met de ouders, uitgenodigd voor de huiswerkklas.  Concreet wordt een kind verzocht wekelijks één huiswerkklas te volgen, waarbij de leerkracht van dienst het kind begeleidt in het efficiënt aanpakken en juist afwerken van taken en lessen.

Een huiswerkklas is een hulp die de school aanbiedt, geen straf. Het is de bedoeling bij een kind een proces op gang te brengen dat ertoe leidt planmatig en zelfstandig de huistaken te verwerken.

De huiswerkklas gaat door op maandag, dinsdag en donderdag telkens van 15.30 tot 16.30.

 • maandag: kinderen van de 2e graad ->
 • dinsdag: kinderen van de 3e graad -> juf Annelies
 • donderdag: kinderen van de 1e graad -> juf Shari

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) -> CLB GO! Dender

Het CLB is een dienst waar leerlingen, ouders , leerkrachten voor begeleiding, hulp en informatie terecht kunnen.

In een CLB werken onder andere maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, verpleegsters, …

Ouders en leerlingen die vragen hebben of die informatie, advies of raad wensen, kunnen contact opnemen met het CLB. Zij oriënteren vooral kinderen naar de meest passende studierichting/onderwijsvorm of begeleiden kinderen met gedragsstoornissen. Er kunnen ook andere aspecten zijn die om aandacht vragen: slapeloosheid, groeistoornissen, voortdurend ruzie in de klas, enz…

Het CLB zal zoveel mogelijk hulp bieden, maar zij kunnen spijtig genoeg niet alle problemen oplossen. Bij ernstige problemen verwijzen ze door naar andere, meer gespecialiseerde diensten.

Onze school werkt nauw samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Contact

Zonnestraat 25
9300 Aalst
Tel: 053/60.32.80
directie@clbaalst.be

Directeur: Deborah Van Humbeeck – directie@clbaalst.be

Coördinator: Nancy Oris

Openingsuren
Het CLB is elke werkdag open van 08u30 tot 12u en van 13u tot 16u30.
Voor een gesprek na de openingsuren maak je best een afspraak.