REKENEN
Getallenkennis 4de lj.
herhalings- herhalings- herhalings- herhalings- herhalings- herhalings- herhalings-
oefening 1 oefening 2 oefening 3 oefening 4 oefening 5 oefening 6 oefening 7
herhalings- herhalings- herhalings- herhalings- herhalings- herhalings- getallen tot 100 (herhaling) (1)
oefening 8 oefening 9 oefening 10 oefening 11 oefening 12 oefening 13  
getallen tot 100 (herhaling) (1) getallen tot 100 (herhaling) (2) getallen tot 100 (herhaling) (3) getallen tot 100 (herhaling) (4) getallen tot 1000 (herhaling) (1) getallen tot 1000 (herhaling) (2) getallen tot 1000 (herhaling) (3)
de getallen oefenen tot  de getallen oefenen tot  de getallen oefenen tot  getallen tot  .breuken (deel 1) breuken (deel 2) breuken (deel 3)
10 000 (1) 10 000 (2) 10 000 (3) 10 000 (5)      
breuken (deel 4) breuken (deel 5) breuken (deel 6) breuken (deel78) breuken (deel 8) breuken ordenen breuk van een hoeveelheid nemen
breuken oefenen   breuken en euro breuk en gelijkheid breuken vergelijken gelijkwaardige breuken breuken: vind de delen en het geheel breuken en kommagetallen
kommagetallen .van woorden naar kommagetallen kommagetallen ordenen rekenen met kommagetallen getallenrij  getallenrij  waarde getallen
rangschikken       tot 10 000 (1) tot 10 000 (2) tot 100 000
hoofdrekenen: alle typen, alle bewerkingen  getallen noteren in cijfers tot  getallenkennis negatieve getallen   . .
  10 000 tot duizend        
Bewerkingen 4de lj.
Rekenhaasjes (hoofdrekenen) Rekenhaasjes (hoofdrekenen) Rekenhaasjes (hoofdrekenen) Rekenhaasjes (hoofdrekenen) Rekenhaasjes (hoofdrekenen) Rekenhaasjes (hoofdrekenen) Rekenhaasjes (hoofdrekenen)
 september  oktober  november  december   januari  februari  maart
             
oef 1 – oef 2 –oef 3 – oef 4 –oef 5 – oef 6 –oef 7 – oef 8 –oef 9 – oef 10   oef 1 – oef 2 –oef 3 – oef 4 –oef 5 – oef 6 –oef 7 – oef 8 –oef 9 – oef 10  oef 1 – oef 2 –oef 3 – oef 4 –oef 5 – oef 6 –oef 7 – oef 8 –oef 9 – oef 10  oef 1 – oef 2 –oef 3 – oef 4 –oef 5 – oef 6 –oef 7 – oef 8 –oef 9 – oef 10 oef 1 – oef 2 –oef 3 – oef 4 –oef 5 – oef 6 –oef 7 – oef 8 –oef 9 – oef 10 oef 1 – oef 2 –oef 3 – oef 4 –oef 5 – oef 6 –oef 7 – oef 8 –oef 9 – oef 10 oef 1 – oef 2 –oef 3 – oef 4 –oef 5 – oef 6 –oef 7 – oef 8 –oef 9 – oef 10
Rekenhaasjes (hoofdrekenen) Rekenhaasjes (hoofdrekenen) Rekenhaasjes (hoofdrekenen) hoofdrekenen: hoofdrekenen: hoofdrekenen: hoofdrekenen:
 april  mei juni optellen en  optellen en  optellen en  optellen en 
      aftrekken van  aftrekken van  aftrekken van  aftrekken van 
oef 1– oef 2 –oef 3 – oef 4 –oef 5 – oef 6 –oef 7 – oef 8 –oef 9 – oef 10 oef 1 – oef 2 –oef 3 – oef 4 –oef 5 – oef 6 –oef 7 – oef 8 –oef 9 – oef 10 oef 1 – oef 2 –oef 3 – oef 4 –oef 5 – oef 6 –oef 7 – oef 8 –oef 9 – oef 10 kleine komma- kleine komma- kleine komma- kleine komma-
      getallen deel 1 getallen deel 2 getallen deel 3 getallen deel 4
hoofdrekenen: TE keer E hoofdrekenen: TE delen door E hoofdrekenen: optellen en aftrekken tot  hoofdrekenen: optellen en aftrekken tot  hoofdrekenen: HTE delen doorE hoofdrekenen: DHTE delen door E hoofdrekenen: DHTE keer E
    10 000 (1) 10 000 (2)      
hoofdrekenen: vermenigv. en delen tot 10 000 hoofdrekenen: vermenigv. met 9, met 99 hoofdrekenen: rekenslang 1        
hoofdrekenen: hoofdrek. met kommagetallen cijferen (keer) cijferen (+ en -) tafelkampioen maal-en deeltafels tafels van 5, 50, 10, 100
rekenslang 2            
tafels Spelletjesplein          
Meten en metend rekenen 4de lj.
 de tijd de klok oefenen de klok (analoog) digitale klok oefenen nog meer klokken minuten-memory kloklezen analoog-digitaal (1)
  de klok(1) de klok(2) de dagen van de week klok lezen analoog-digitaal (2) klok digitaal  
lengte Vierkante meter herleidingen uitvoeren oppervlaktematen oefenen oppervlaktematen herleiden lengtematen  
    omrekenen van lengtematen meten en schatten . . .
gewicht herleidingen uitvoeren meten en schatten kg en g kg en g gewichten rangschikken g, kg, ton
geld rekenen met euro´s betalen met euro´s        
  kopen en verkopen geld tellen hoeveel kost …?      
inhoud inhoudsmaten (1)   omrekenen van inhoudsmaten meten en schatten . .
Meetkunde 4de lj
vlakke figuren: eigenschappen vlakke figuren: herkennen lijnen en hoeken vlakke figuren huisjes bouwen nabouwen tangramfiguren maken
bouwsels            
Allerlei rekenoefeningen 4de lj.
    oefenblaadjes drukken (tafels -1) oefenblaadjes drukken (tafels -2) oefenblaadjes drukken (alle bewerkingen) oefenblaadjes drukken (cijferen + – x ) probleemoplossend denken
vraagstuk- 24 spel ballon met gewichten darts blauwe machine bouwen met blokken doolhof
rekenen            
onder op de stapel vlakjes klikken getallenmachine Gullivers Travels vallende sommen huisjes bouwen huisjes draaien
kunstvloer kunstvloer rekenmachine kettingrijgen post kikker kraak de kluis
vijf op een rij taart tafelgetallen tangram tegels leggen toverboek toverkip
.Spelletjesplein Spelletjesplein (2)          
             
NEDERLANDS
Taalsignaal 4de lj.
Schrijven werkwoorden: de noemvorm schrijvenoefening 1 werkwoorden: de noemvorm schrijvenoefening 2 hoorwoord of regelwoord?- oefening 1 hoorwoord of regelwoord?- oefening 2 hoorwoord of regelwoord?- oefening 3 aa of a / ee of e in werkwoorden – oefening 1
  aa of a / ee of e in andere woorden-oefening 2 . . . . .
Werkwoordvormven oefenen 4de lj.
Tegenwoordige 
tijd
tegenwoordige tijd, alleen de stam  tegenwoordige tijd , alleen de stam + t gemengde reeks 2 tegenwoordige tijd, eenvoudige zinnen met worden en vinden gemengde reeks 3 tegenwoordige tijd,gemengde reeks 4 tegenwoordige tijd,gemengde reeks 5 tegenwoordige tijd,gemengde reeks 6 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 7
gemengde reeks 1            
tegenwoordige tijd  tegenwoordige tijd  stam+t tegenwoordige tijd worden – vinden reeks 10 tegenwoordige tijd stam (+t) tegenwoordige tijd   stam (+t) tegenwoordige tijd   stam (+t) tegenwoordige tijd
stam ik-vorm reeks 9   reeks 11) reeks 12 reeks 13 + inversie met je reeks 14 
reeks 8            
tegenwoordige tijd tegenwoordige tijd gemengde reeks 16 tegenwoordige tijd gemengde tegenwoordige tijd gemengde tegenwoordige tijd gemengde  tegenwoordige tijd gemengde tegenwoordige tijd gemengde reeks 
d, t of dt reeks 15   reeks 17 reeks 18 reeks 19 reeks 20 21
tegenwoordige tijd, gemengde reeks 22 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 23 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 24 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 25 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 26 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 27 tegenwoordige tijd, gemengde reeks
            28
tegenwoordige tijd, gemengde reeks 29 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 30 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 31 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 32 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 33 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 34 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 35
tegenwoordige tijd gemengde tegenwoordige tijd          
reeks 36 gemengde           
  reeks 37          
Verleden 
tijd
verleden tijd, alleen werkwoorden met klankverandering (sterke werkwoorden) gemengde reeks 31 verleden tijd, alleen werkwoorden met klankverandering (sterke werkwoorden)  verleden tijd verleden tijd verleden tijd, gemengde reeks 35 verleden tijd, gemengde reeks 36 verleden tijd
  gemengde reeks 32 stam + te(n) stam + de (n)     gemengde reeks 37
    gemengde reeks 33 gemengde reeks 34      
verleden tijd, stam + te of de reeks 38 verleden tijd, stam + te of de reeks 39 verleden tijd, gemengde reeks 40 verleden tijd gemengde reeks 41 verleden tijd gemengde reeks 42 verleden tijd gemengde reeks 43 verleden tijd gemengde reeks 44
verleden tijd gemengde reeks 45 verleden tijd gemengde reeks 46 verleden tijd gemengde reeks 47 verleden tijd gemengde reeks 48 verleden tijd gemengde reeks 49 verleden tijd gemengde reeks 50 verleden tijd gemengde reeks 51
verleden tijd gemengde reeks 52 verleden tijd gemengde reeks 53 verleden tijd gemengde reeks 54 verleden tijd gemengde reeks 55 verleden tijd sterke ww  verleden tijd  verleden tijd 
        reeks 56 gemengde reeks 57 gemengde reeks 58
verleden tijd  verleden tijd  verleden tijd  . . . .
gemengde reeks 59 gemengde reeks 60 gemengde reeks 61        
Tijd voor taal – 4de leerjaar
inoefenen             
Tijd voor Taal            
Diverse taaloefeningen 4 de lj.
enkel-dubbel 1 enkel-dubbel 2 enkel-dubbel 3 enkel-dubbel 4 enkel-dubbel 5 enkel-dubbel 6 persoonsvormen 1
persoonsvormen 2 persoonsvormen 3 persoonsvormen 4 onderwerp en persoonsvorm 1 onderwerp en persoonsvorm 2 het onderwerp (1) het onderwerp (2)
  alfabetisch rangschikken 1 alfabetisch rangschikken 2 alfabetisch rangschikken 3 alfabetisch rangschikken 4 alfabetisch  alfabetisch rangschikken 6
          rabgschikken 5  
zelfstandige naamwoorden 1 zelfstandige naamwoorden 3 zelfstandige naamwoorden 3 verwijswoorden 1 verwijswoorden 2 samenstellingen ch of g
woorden met -ig, -ige, -lijk, -lijke de noemvorm Reclame… in allerlei vormen! werkwoorden  alfabetisch rangschikken   .
            (d of dt)
WERELDORIENTATIE
Wereldoriëntatie – 4de leerjaar
Belgie :  Belgie : provincies Belgie : hoofdsteden van provincies 1 Belgie : hoofdsteden van provincies 2 Belgie : hoofdsteden van provincies 3 België: provincies België : 
steden en rivieren           ligging steden
  Europa :Ligging 25 landen Europa : Europese hoofdsteden verkeersquiz verkeersland Watty en de energievreters  
          de eeuwenband 
Sinterklaas spelletjesplein de seizoenen Peter en de wolf (Muz. Opv.) Droppie Water verkeersborden Mijn lichaam