Fotogalerij
Onze foto's kan je bekijken op onze facebook-pagina

Dit schooljaar worden buitenschoolse en schoolse activiteiten gecommuniceerd via de schoolagenda.
U ontvangt een informatieve brief via de boekentas of via uw smartschoolaccount.
Een overzicht van al geplande activiteiten waaraan uw kind kan deelnemen, vindt u voortaan in de schoolagenda.
De schoolactiviteiten worden steeds per nieuwe rapportperiode aangepast.